خدمات مشاوره پروژه

در سالهای اخیر شرکت  ارغوان آسیا  به واسطه حضور در پروژه های  ملی و مختلف در حوزه های مختلف Service Provider و Data Center در شاخه های مختلف  Data Center، Security  ، Virtualization و Storage به واسطه توان فنی ،  نیروی انسانی متخصص و ارایه راه حل های اجرایی ، راه گشایی برای مشتریان خود بوده است.

به صورت کلی زمینه های فعالیت ها و پروژه های شرکت فناوری ارتباطات و اطلاعات ارغوان آسیا در صنایع مختلف مخابراتی ، نفت ، خودروسازی ، نظامی و دولتی به قرار زیر می باشد :

  • مشاوره در تهیه RFP در پروژه های مختلف Service Provider ، Data Center ، Enterprise Network ، Cloud Computing
  • مشاوره ، طراحی، پیاده سازیStorage and Virtualization Solutions  در  Data Center  ، Enterprise Network
  • مشاوره ، طراحی، پیاده سازی Network and Security Solutions  در  Data Center  ، Enterprise Network و Service Provider
  • مشاوره ، طراحی و اجرای راهکارهای SD-WAN
  • مشاوره ، طراحی، پیاده سازی راه کارهای ذخیره سازی و Life Cycle Management
  • مشاوره ، طراحی ، پیاده سازی نرم افزارهای تحت وب ( سفارش مشتری )
  • مشاوره ، طراحی و اجرای سالن های همایش، کنفرانس و اتاق مانیتورینگ (Video Wall, Video Conference,…)
  • تامین تجهیزات در حوزه های مختلف Data Center ، Service Provider و Enterprise Network
  • مشاوره و آموزش های تخصصی IT – ICT