آموزش دیتاسنتر – رایانش ابری

واحد مشاوره هاس تخصصی و آموزش ارغوان با همکاری با مدرسین مختلفی که از یک سو تجربه حضور در پروژه های ملی را دارا بوده و از سوی دیگر آشنا با متدهای آموزشی روز دنیا و همچنین در حوزه های مختلف IT و ICT دارای مدارک بین المللی Expert می باشند ، اقدام به راه اندازی دپارتمان آموزش های تخصصی نموده است .

همچنین واحد آموزش به عنوان همکار آموزشی در کنار شرکت های دیگر حوزه IT و ICT ،  با ارایه خدمات لابراتوار و تامین مدرس در پروژه های مختلف ، در اجرای بخش های آموزشی ،  خدمات مورد نیاز پروژه ها و قراردادها را ارایه می دهد

دوره های آموزشی قابل ارایه در واحد آموزش به صورت زیر می باشد :

دوره های آکادمیک دوره های ویژه :

  • اجرای دوره در محل واحد آموزش ( تهران )
    • دوره های عادی
    • دوره های فشرده نیمه فشرده

 

  • اجرای دوره در محل کارفرما
    • دوره های عادی
    • دوره های فشرده نیمه فشرده